Doanh thu tài chính quốc gia trong 10 tháng đầu năm gần bằng năm ngoái | Doanh thu tài chính | Chính phủ trung ương | Quốc gia

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-03-04 21:34:19
钢铁行业6至9月连续四个月利润实现同比正增长|||||||

 

(图表)[散焦三季度经济]钢铁止业6至9月持续四个月利润完成同比正增加

  新华社图表,北京,2020年10月26日 图表:钢铁止业6至9月持续四个月利润完成同比正增加 新华社收 边纪白 造图

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands