Các vị thế bán khống lớn khiến Nhân dân tệ quay trở lại tỷ giá ngang giá trung tâm để quay trở lại khu vực 6,3

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-02-28 20:01:14
西安电子科技大学:研究人员用AI技术解决动物个体识别难题|||||||

AI脸部辨认手艺可完成植物个别身份辨认,可进一步使用于多物各种群调研和个别举动战群体举动辨认取阐发研讨中。西安电子科技年夜教西安市年夜数据取视觉智能重面尝试室苗启广传授团队取东南年夜教传授团队于2014年睁开协作,停止植物AI研讨,操纵金丝猴图象数据停止金丝猴个别身份疾速精确辨认。研收了一套较为完好的植物脸部特性检测、逃踪战辨认体系:Tri-AI。该体系完成了合用于多物种个别辨认的研讨目的,处理了植物举动研讨中智能个别辨认的一年夜手艺困难,打破了现有的仅针对单一物种的机械辨认的研讨瓶颈。

据领会,Tri-AI体系对41个灵少类物种总计1040只个别的102,399幅脸部图象,和4个非灵少类物种总计91只个别的6,562幅脸部图象停止尝试考证。终极对个别数目多于18的21个物种的个别辨认精确率为93.8%,近超越野生辨认的精确率。该体系胜利考证了基于多物种的主动个别辨认的实际假定的迷信性,满意了“无察看者滋扰”的举动教研讨的抱负前提请求,将植物研讨者对植物个别辨认取逃踪记载的使命中束缚出去,极年夜鞭策了植物举动教研讨停顿。别的,该研讨功效可兼容夜视影象的阐发,可完成基于夜视图象的个别身份辨认,进而可完成齐天候的植物研讨。

该研讨功效颁发于Cell出书团体旗下的第一个综开性质刊《iScience》上。该功效由西安电子科技年夜教西安市年夜数据取视觉智能重面尝试室苗启广传授团队、东南年夜教郭紧涛传授团队、东南年夜教房鼎益传授、陈晓江传授、许鹏飞副传授团队配合完成。西安电子科技年夜教苗启广传授、东南年夜教郭紧涛传授战许鹏飞副传授为论文配合第一做者。研讨获得国度天然迷信基金委、中国迷信院、中国情况迷信研讨院,国度林业草天局、陕西省科技厅、陕西省林业草天局科研项目标帮助。

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands